You will receive 

1oz tin of Healing Balm

1oz tin of Aches & Pains

Black Friday Small tin promo

C$24.00 Regular Price
C$18.00Sale Price